Tuesday, January 25, 2011

Macam Macam Doa

Macam-Macam Doa :

Do’a Hendak Berpakaian
Ketika berpakaian kita memohon untuk kebaikan dari pakaian yang kita kenakan, dan berlindung dari kejahatan pakaian yang kita kenakan.
“Bismillahari rahmaanir rahim. Allaahumma inni as-asluka min khairihi wa khairi maa huwalahu wa a’uudzu bika min syarrihi wa syarri maa humalahu”
Artinya : Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yaa Allah, aku memohon kepada-Mu dari kebaikan pakaian ini, dan kebaikan sesuatu yang ada dipakaian ini. Dan aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan pakaian ini dan sesuatu yang ada dipakaian ini
Do’a Ketika bercermin
Saat bercermin kita memohon dibaguskan akhlak kita seperti Allah telah membaguskan wajah kita
Allahumma kamaa hassanta khalqii fahassin khuluqiiArtinya:Ya Allah sebagaimana telah kau perindah kejadianku, maka indahkanlah pula akhlakku.
Do’a Sebelum Makan
Allahumma baarik llanaa fiima razaqtanaa waqinaa adzaa ban-naar
Artinya : Yaa Allah, berkatilah rezeki yang engkau berikan kepada kami, dan peliharalah kami dari siksa api neraka
Do’a Sesudah Makan
Alhamdu lillahhil-ladzi ath-amanaa wa saqaana waja’alanaa muslimiin
Artinya : Segala puji bagi Allah yang memberi kami makan dan minum serta menjadikan kami memeluk agama islam
Do’a Naik Kendaraan Darat
Subhaanal ladzi sakhkhara lanaa haadzaa wamaa kunnaa lahu muqrinina wa innaa ilaa rabbinaa lamunqalibuuna
Artinya : Maha suci Tuhan yang memudahkan ini kendaraan bagi kami, sedangkan kami tiba bisa memudahkan kepada-Nya, dan kepada Allah kami kembali
Do’a pergi ke Masjid
Indah sekali doa ketika kita akan pergi ke masjid. Kita memohon pada Allah cahaya untuk hati kita, penglihatan kita, pendengaran kita, belakang kita, depan kita, atas kita, bawah kita penuh dengan cahaya NYA. Subhanallah..
Allaahummaj’al fi qalbi nuuran wa fi lisaani nuuran waj’al fi sam’i nuuran waj’al fi bashari nuuran waj’al min khalfi nuuran wa min amaami nuuran waj’al min fauqihi nuuran wa min tahti nuuran. Allaahumma a’thini nuuran
Artinya : Yaa Allah, jadikanlah cahaya dihatiku, dalam lisanku cahaya, jadikanlah dalam pendengaranku cahaya,dan dalam penglihatanku cahaya. Jadikanlah pula dari belakangku cahaya dan dari depanku cahaya. Jadikanlah dari atasku cahaya dan dari bawahku cahaya. Yaa Allah berikanlah kepadaku cahaya
Dan masih banyak lagi doa-doa yang lain yang indah.
Semoga kita bisa selalu menghiasi bibir kita dengan doa yang sejujurnya, setulusnya, seikhlasnya hanya kita persembahkan tuk Rabb kita yang Ar rahman , Ar rahiim, yang Maha Pengasih dan Penyanyang, Allah SWT.
Seperti janji Allah dalam Quran Surat Al Baqarah ayat 189 yang artinya
“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.”
Subhanallah…Alhamdulilah ya Allah..tunjukilah kami jalan yang lurus…yaitu jalan orang-orang yang Engkau ridhai..Amin…Istiqomahkan kami dalam dien MU yang sungguh indah dan rahmatan lil’alamin (rahmat bagi semesta alam)..Amin

No comments:

Post a Comment